100 причини да се гордеем, че сме от Белене

              Във връзка с инициативата на Община Белене за създаване на алманах, в който да бъдат подбрани всички поводи за гордост, които са ни донесли наши съграждани или които историята и днешния ден ни предоставят, Ви представяме работните документи за „100 причини да се гордеем, че сме от Белене”.

Община Белене набира персонал за обучение и работа на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Белене

Във връзка с изпълнение на проект: „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене”  Община Белене  набира персонал за обучение и работа на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Белене

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАЩА ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА БЕЛЕНЕ САМО ПО ЕГН ИЛИ ЕИК ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО

Община Белене пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.

НОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

          Кметът на община Белене Момчил Спасов подписа договор с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за финансиране на проект „Дългосрочна грижа за социално-уязвими групи: възрастни хора и хора с увреждания в община Белене от Домашен социален патронаж”.Целта на проекта е да се подобрят условията на работа в Домашен социален патронаж-Белене чрез закупуване на ново кухненско оборудване и всички патронирани лица да получават своевременно топъл обяд, в т.ч. и потребителите на проект „Обществени трапезарии“.