ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБС

Download (PDF, 333KB)

Download (PDF, 90KB)

СРОК ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА 14 ДНИ

ПОКАНА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

Download (PDF, 343KB)

Милен Дулев, Кмет на община Белене: „361 688,26 лв. СА НЕПЛАТЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ”

Веднага след полагането на клетва (6 ноември, петък) поисках изготвянето на Справка за неплатените разходи по дейности към 9 ноември 2015 година, съгласно представени фактури в Община Белене.

СЪОБЩЕНИЕ:

Със  Заповед 1114/19.11.2015 г. Кмета на община Белене определи:

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СТАРТИРАЛАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Уважаеми съграждани,

Във връзка със стартиралата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2015 година, Община Белене организира на 02 декември 2015 година (сряда) от 17,30 часа

Нов договор за финансиране модернизирането на ВиК инфраструктурата в гр. Белене

Изграждане на канализацията на гр. Белене – II-ри етап (Прессъобщение 30.10.2015г.)