Обява за свободни места за войници в страната

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за места в страната в сухопътни войски

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за места в страната във военноморските сили

Почистване от сняг и ледени висулки

Уважаеми съграждани,

Напомняме Ви, че съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на община Белене, ръководителите на учреждения, фирми, търговски дружества и обществени организации, както и гражданите са отговорни за чистотата на стопанисваните от тях обекти (имоти) и прилежащите към тях площи и се задължават да осигурят незабавно почистване на прилежащите територии от сняг и ледени висулки на сградите.
Предупреждаваме Ви, че наблюденията и санкциите ни са категорични. В случай на неизпълнение на Наредбата на Общинския съвет и цитирания по-горе текст ще бъдете санкционирани, съгласно чл. 24 от същата, в размер до 50,00 лв., а при повторно нарушение – до 100,00 лв.
Милен Дулев,
кмет на община Белене

1 2 3