ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА БЕЛЕНЕ

       АФИШ

Download (DOC, 41KB)

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА СРЕЩА

        ОТНОСНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРСР 2014 – 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение

НОВО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ГИГАНТ”.

Новото модерно игрище в спортен комплекс „Гигант” – Белене (на юг от бившия плувен басейн) вече е на разположение на всички желаещи да го ползват. То е с изкуствена настилка – многофункционално покритие, дървени седалки от импрегниран материал, осветление с метал-халогенни прожектори и размери 40/20 м.

Резултати от обучение „Да станем двигатели на промяната в селските райони”

Сдружение Болкан Асист представя резултатите от дейността си по проект „Да станем двигател на промяната в селските райони” (Qua Pro – Becoming A Change Agent for Rural Citizenship) финансиран по програма “Грундвиг” на ЕС.