СЕДМИЦА НА ГОРАТА


Кметът на община Белене Момчил Спасов се включи в отбелязването на седмицата на гората в град Ловеч. Събитието се проведе на 6 април и започна с поднасяне на цветя пред паметника на лесовъда Никола Василев в алеята “Баш бунар” в град Ловеч.

МОМЧИЛ СПАСОВ БЕ ГОСТ НА ИНИЦИАТИВА ПО ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ

Кметът на община Белене Момчил Спасов бе сред гостите на Деня на предприемачеството и инициативност за деца от предучилищна възраст „Децата в действие сбъдват мечтите си”, който се състоя днес – 8 април, в Белене, в сградата на Дирекция на Природен парк „Персина”.

НОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

          Кметът на община Белене Момчил Спасов подписа договор с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за финансиране на проект „Дългосрочна грижа за социално-уязвими групи: възрастни хора и хора с увреждания в община Белене от Домашен социален патронаж”.Целта на проекта е да се подобрят условията на работа в Домашен социален патронаж-Белене чрез закупуване на ново кухненско оборудване и всички патронирани лица да получават своевременно топъл обяд, в т.ч. и потребителите на проект „Обществени трапезарии“.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ЗА ВЕЛИКДЕН

В навечерието на най-светлия християнски празник Великден, Кметът на Община Белене Момчил Спасов с помощта на общинска администрация и Български червен кръст, раздадоха 50 кашона с подаръци на социално слаби семейства от общината.